SEO只是外表
技术才是我的追求

Python爬虫

安装Selenium和安装PhantomJS

阅读(3268)评论(0)

在Python爬虫应用中,Selenium和PhantomJS经常配合使用来抓取一些大量JS的网页。 Selenium安装 Selenium 是一个动化测试的工具。 命令行输入: pip install selenium 安装Seleniu...